Skokan roku – ocenění KPŠ Kamarád za studijní výsledky

02.02.2014 14:55

 

Skokan roku je ocenění celoročního snažení žáka ve škole s pozitivními výsledky jak studijními (výrazné zlepšení prospěchu), tak i celkovým postojem ke vzdělávání.

Cílem tohoto ocenění je změna přístupu ke vzdělávání, uvědomění si vzdělání jako hodnoty, která významně ovlivňuje budoucí uplatnění ve společnosti.

Ocenění uděluje KPŠ Kamarád vždy na konci školního roku na základě nominací, které připravuje ZŠ Deblín a to tak, že je z každé třídy vybrán jeden kandidát.

Oceněný pak získává Diplom a medaili. Předání proběhlo na slavnostním ukončení školního roku zástupcem KPŠ Kamarád.