Informace o nás

 

KPŠ Kamarád oficiálně zahájil svoji činnost 9.4.2013
Jedná se o neziskové sdružení rodičů a přátel školy.

Svými názory chceme přispět k  vytváření lepších podmínek pro vzdělávání dětí ZŠ a MŠ Deblín, ale naší náplní je také organizovat různé akce na podporu vzájemného sbližování pedagogů, rodičů, dětí a ostatních obyvatel Deblína a okolních obcí.
Jedná se například o akci k zahájení školního roku, spojenou a různými atrakcemi pro děti nebo vyhlašování ceny  Skokan roku, což je individuální ocenění pro žáky, kteří v uplynulém školním roce udělali největší pokrok v přístupu ke vzdělání.

Budeme rádi za jakékoliv Vaše názory a připomínky, ale také za finanční dary, které budou použity pro žáky ZŠ a MŠ Deblín.
Pokud se i Vy chcete podílet na aktivitách tohoto sdružení, máte možnost stát se členem, stačí, když zašlete přihlášku, kterou naleznete v dokumentech, na kontaktní e-mail nebo odevzdáte v kanceláři školy.

Těšíme se na všechny nové členy


KPŠ Kamarád